Allianz

„Arena Allianz”
– kwartalnik o wyraźnym profilu coachingowym prezentuje pracownikom możliwości rozwoju, a także aktualne produkty, czy strategię firmy.

„Allianz Business News”
– newsletter wydawany w trybie miesięcznym udostępnia bieżące zestawienia wyników sprzedażowych firmy z komentarzem analityków. Uzupełnienie stanowi skrót najważniejszych wydarzeń.