BP

„Biper”
– kwartalnik pracowników stacji balansuje treści związane z bezpieczeństwem, wiedzą branżową i promocją programów rozwoju kariery.

„Biuletyn bezpieczeństwa”
– nieregularnik o dobrych praktykach w bezpieczeństwie, oprócz praktycznych rozwiązań promuje także uczestnictwo w konkursach BHP.

Wsparcie komunikacyjne
– szeroko rozumiany branding: biuwary, pendrive’y, dyplomy, plakaty. Głównie z przeznaczeniem dla pracowników i partnerów firmy.