Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

„Polski Cukier”
– kwartalnik skierowany do plantatorów buduje wizerunek rozwijającego się przedsiębiorstwa, które docenia współpracowników i wspiera akcje społeczne. Na łamach gazety pojawiają się specjalistyczne artykuły na temat rynku cukru i uprawy buraka cukrowego, informacje o działaniach firmy oraz lekkie, rozrywkowe treści.

Ankieta czytelnictwa
– sprawdziła zaangażowanie czytelników i ich opinię na temat magazynu. W formie tradycyjnej została zamieszczona w gazecie; na potrzeby klienta stworzyliśmy także wersję online, by pozyskać większą liczbę respondentów. Nasz raport podsumowujący zawiera czytelne wykresy, opisy danych, wnioski oraz kluczowe rekomendacje.