Goodvalley

„Goodvalley Life”
– pod tym tytułem ukazuje się drukowany magazyn pracowników polskich spółek Goodvalley, a w formie elektronicznej jego wersja anglojęzyczna, skierowana do oddziałów z Danii, Ukrainy i Rosji. Na stronach kwartalnika czytelnicy znajdą zarówno lokalne tematy, jak i newsy dotyczące działalności całego międzynarodowego koncernu.

Wsparcie komunikacyjne
– cykliczna współpraca obejmuje także inne projekty komunikacyjne, np. mikrokampanie wewnętrzne informujące pracowników o działaniach firmy.