KRAKÓW AIRPORT

Airgate
– dwujęzyczny, lifestylowy magazyn wizerunkowy dla podróżnych korzystających z usług portu lotniczego.

Wysokie Loty
– gazeta informująca o wydarzeniach w strukturach spółki i na płycie lotniska oraz integrująca pracowników.