Polska Grupa Lotnicza

Audyt komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej czterech podmiotów sektora lotniczego wchodzących w skład Polskiej Grupy Lotniczej, w tym Polskich Linii Lotniczych LOT, obejmował: