Pratt & Whitney Rzeszów

„Wiadomości”
– miesięcznik ukazuje się nieprzerwanie od ponad 65 lat. Przykład dobrze zakorzenionej komunikacji. Kolejne roczniki gazety obrazują przemiany społeczne i własnościowe w firmie.

Wsparcie komunikacyjne
– wydawane okazjonalnie materiały szkoleniowe. Przekazują pracownikom pakiety wiedzy, gotowe do stosowania w codziennej pracy.