Siemacha

SIEMACHA com to com
– magazyn przybliżający działalność partnerów biznesowych, aktywność wychowanków oraz inicjatywy podejmowane przez stowarzyszenie SIEMACHA.